خانه معماران اردبیل

آموزشی،اطلاع رسانی،علمی و هنری

  تاريخچه

 تصويب نامه هيئت وزيران

 آشنايي با سازمان نظام مهندسي ساختمان

  فهرست اسامی اعضای اول شورای مرکزی

 فهرست اسامی اعضای شورای مرکزی ( دوره دوم )

 فهرست اسامی اعضای شورای مرکزی ( دوره سوم )

 شوراي مركزي

هيات عمومي

هيأت رئيسه شوراي مركزي

سابقه قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در ايران

تاريخچه

مقايسه سير تحول وضع قوانين نظام مهندسي, از اولين آنها, يعني قانون نظام معماري و ساختماني, مصوب خرداد 1352 و اصلاحات بعدي آن, مصوب شهريور 1356; تا قانون نظام مهندسي ساختمان , مصوب 1371, كه 2 سال براي اجراي آزمايشي آن مدت تعيين شده بود; و سرانجام قانون حاضر, يعني نظام مهندسي و كنترل ساختمان, مصوب اسفند 1374, به خوبي نشان مي دهد كه انتظارات از جامعه مهندسي كشور, طي 10 سالي كه از تشكيل سراسري سازمانهاي نظام مهندسي مي گذرد, چه دگرگوني بزرگ و تكامل سريعي از سر گذرانده است. علاوه بر وسعت انتظارات به تعويق افتاده اي كه جامعه از مهندسان دارد, اين تحول سريع همچنين نشان دهنده ظرفيت نهفته و در حال شكوفائي مهندسان كشور و براي گذر جهشي از مراحل  متعددي است كه تشكل و انتظام بخشي نيروهايش نيازمند آن است.

مقصود از وضع اولين قانون تنها ايجاد سازمان, آن هم در قالب اهدافي بسيار محدود بود و در زمينه اصول فني و قواعد و نظامات ساختماني, فقط در يكي از مواد به نحوي كلي و مجمل, ذكري به ميان آمده بود. تجربه اولين دوره تشكيل سازمانها در كشور, كه با شور و هيجان زائد و الوصفي, از سال 1370, آغاز شد و برگزاري نخستين كنگره سراسري سازمان ها را در پي داشت, زمينه ساز تهيه قانون آزمايشي مصوب 1371 گرديد. قانون آزمايشي حيطه وظايف سازمان ها را گسترش داد و صراحتا از مقررات ملي ساختماني و ترتيبات كنترل نام برد.

دومين دوره تشكيل سازمانها, بر اساس قانون آزمايشي, كه استان تهران را نيز, با بيش از نيمي از جمعيت محصلان كشور تحت پوشش خود قرار داد, نقشها و تواناي هاي نيروي متشكل مهندسان را, بيش از پيش به نمايش گذاشت. هم دولت و هم خود جامعه مهندسي به نقش  نامحدود تشكل و انضباط حرفه اي در خلق ظرفيت هاي جديد كمي و كيفي پي بردند و اشتياق خود را به استفاده از اين نقش ابراز كردند. اين آگاهي تازه, در روند تكامل تجارب توسعه و نوسازي فني و اقتصادي كشور. همزمان بود با احساس نياز به تجديد نظري اساسي در درك ماهيت و ارزش كار مهندسي و توجه به عناصر خلاقيت و كارآفريني, يعني همان نيروي لايزال و تمام نشدني ايجاد كننده توسعه و حافظ و نگهبان منابع كمياب مادي و طبيعي.

قانون موجود نظام مهندسي و كنترل ساختمان, كه با الهام از روح حاكم بر اين مرحله از تاريخ توسعه و نوسازي ميهن اسلامي ما تهيه شده, به كمك آئين نامه جامع و مشروحي كه با بهره گيري از تجارب همه صاحب نظران و مجامع حرفه اي و مخصوصا سازمانهاي نظام مهندسي تدوين گرديده, اكنون زمينه آن را فراهم كرده است كه :

  •     نه تنها مهندسان سراسر كشور, كه در راس هرم فني و مهارت هاي سازندگي و آبادگري قرار دارند و صاحبان مهارت هاي فني واقع در سطوح مياني, بركه فراتر از آنها كليه كارگران فني اين بخش نيز متشكل شوند
     

  •     و به بركت اين تشكل, حيثت و اعتبار اجتماعي و فرهنگي شايسته يك جامعه حرفه اي مولد ثروت و رفاه و دانش و هنر را به دست آورد
     

  •     و مسئوليت بزرگ مراقبت از ايمني, بهداشت و آسايش محيط هاي مسكوني و مديريت خردمندانه توسعه سالم و دلپذير و مجهز فضاي زيست و فعاليت هاي جامعه را, كه به دست مهندسان طراحي, ساخته و آماده مي شود, با بصيرت علمي و احساس تعهد اجتماعي به عهده گيرد
     

  •     و سرانجام , در را ه ارتقاي توان سازندگي و مشاركت در طرح هاي آباداني و نوسازي ملي و منطقه اي و عرصه شايستگي ها و نوآوري هاي فني و مديريتي در ميدان هاي رقابت بين المللي گام بردارند.

 

من الله التوفيق و عليه التكلان

 

تصويب نامه هيئت وزيران

 شوراي مركزي

شوراي مركزي نظام مهندسي ساختمان متشكل از 25 نفر عضو اصلی  و 7 نفر عضو علي البدل از كليه رشته هاي مهندسي هفت گانه است كه از بين اعضاي هيات مديره سازمان هاي استان معرفي شده توسط هيات عمومي , توسط وزیر مسكن و شهرسازي براي مدت 3 سال انتخاب مي شوند . اعضاي شوراي مركزي بايد علاوه بر عضويت در هيات مديره سازمان استان ، خوشنام و داراي سابقه انجام كارهاي طراحي يا علمي و تحقيقي و آموزشي برجسته و ارزنده باشند .
اهم وظايف و اختيارات شوراي مركزي به اين شرح است :
الف ـ برنامه ريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط مشي هاي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان با حلب مشاركت سازمان استان ها و هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي .
ب ـ بررسي مسائل مشترك سازمان هاي استان و سازمان نظام مهندسي و تعيين خط مشي هاي كوتاه مدت ، ميان مدت و دراز مدت و ابلاغ آنها .
ج ـ ايجاد زمينه هاي مناسب براي انجام وظايف اركان سازمان از طريق مذاكره و مشاوره با مراجع ملی  و محلي ، در امور برنامه ريزي ، مديريت ، اجرا و كنترل طرح هاي ساختماني و شهرسازي و با مراجع قضايي در مورد اجراي مواد قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان كه به امور قضايي و انتظامي مربوط باشد .

فهرست اسامی اعضای اول شورای مرکزی :
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع عضویت

رشته تخصصی

1

آقای بهاء الدین ادب

علی البدل

عمران

2

آقای مهیار اردشیری

علی البدل

شهرسازی

3

آقای محمد ایثاری

علی البدل

نقشه برداری

4

آقای حمید بیهانی

علی البدل

ترافیک

5

آقای سعید پورشریفی

اصلی

عمران

6

آقای احمدتجلیل

اصلی

عمران

7

آقای اکبر تقی زاده اصل

اصلی

معماری

8

آقای احمد توسلی

اصلی

عمران

9

آقای عزت الله ثقفی

اصلی

عمران

10

آقای محمد هادی رهبری

علی البدل

معماری

11

آقای ابولحسن سمیع یوسفی

اصلی

نقشه برداری

12

آقای سید مصطفی شریفی

اصلی

عمران

13

آقای حسن صلواتی

علی البدل

برق

14

آقای محمود صیامی

علی البدل

مکانیک

15

آقای علی اصغر ضمیری

اصلی

مکانیک

16

آقای سید محمد غرضی

اصلی

برق

17

آقای حسن فتوره چی

اصلی

مکانیک

18

آقای حسینعلی فلاحتیان

اصلی

شهرسازی

19

آقای فرید فیروزی

اصلی

عمران

20

آقای مهدی قالیبافیان

اصلی

عمران

21

آقای مهدی قهرمانی

اصلی

عمران

22

آقای ایرج کاظمیان

اصلی

معماری

23

آقای عبداله کوپایی

اصلی

عمران

24

آقای غلامرضا کول

اصلی

عمران

25

آقای جمال مشتاق

اصلی

برق

26

آقای سیامک مشرف

اصلی

معماری

27

آقای ایرج معزی

اصلی

معماری

28

آقای کاظم معین زاده

اصلی

معماری

29

آقای مسعود ناصری

اصلی

معماری

30

آقای غلامحسین نجابت

اصلی

عمران

31

آقای مهدی نقیبی بیرختی

اصلی

ترافیک

32

آقای عباس هلاکویی

اصلی

برق

فهرست اسامی اعضای شورای مرکزی ( دوره دوم ):
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع عضویت

رشته تخصصی

1

آقای عبدالعزیزابراهیم زاده

اصلی

معماری

2

آقای مهیار اردشیری

اصلی

شهرسازی

3

آقای احمد امینی

علی البدل

برق

4

آقای حمید بهبهانی

علی البدل

ترافیک

5

آقای احمد تجلیل

اصلی

عمران

6

آقای عزت الله ثقفی

اصلی

عمران

7

آقای مهدی حق بین

علی البدل

نقشه برداری

8

آقای محمد امین دستمالچی

علی البدل

عمران

9

آقای مرتضی رئیسی دهکردی

اصلی

عمران

10

آقای ابولحسن سمیع یوسفی

اصلی

نقشه برداری

11

آقای سید مصطفی شریفی

اصلی

عمران

12

آقای حسین صالحی

علی البدل

مکانیک

13

آقای حسن صلواتی

اصلی

برق

14

آقای عباس ضیع زاده

علی البدل

شهرسازی

15

آقای محمودصیامی

اصلی

مکانیک

16

آقای علی اصغر ضمیری

اصلی

مکانیک

17

آقای سید محمد غرضی

اصلی

برق

18

آقای حسینعلی فلاحتیان

اصلی

شهرسازی

19

آقای فرید فیروزی

اصلی

عمران

20

آقای عزت الله فیلی

اصلی

عمران

21

آقای مهدی قالیبافیان

اصلی

عمران

22

آقای عبدالله کوپایی

اصلی

عمران

23

آقای سیدمهدی مجابی

اصلی

معماری

24

آقای محمدرضا محسنین

علی البدل

معماری

25

آقای جمال مشتاق

اصلی

برق

26

آقای محمد کاظم معین زاده

اصلی

معماری

27

آقای محمد حسین مقیمی

اصلی

عمران

28

آقای عبداله مولوی

اصلی

معماری

29

آقای محمد نقیبی بیدختی

اصلی

ترافیک

30

آقای ابولفضل ودادی

اصلی

معماری

31

آقای عباس هلاکویی

اصلی

برق

32

آقای رحمت اله یزدان پور

اصلی

عمران

فهرست اسامی اعضای شورای مرکزی ( دوره سوم ):
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع عضویت

رشته تخصصی

1

مهندس سيدمحمد غرضي

برق

رئيس

2

مهندس عبدالعزيز ابراهيم‌زاده

معماري

عضو اصلي

3

دكتر مهيار اردشيري

شهرسازي

عضو اصل

4

مهندس محمدامين دستمالچي

عمران

عضو اصلي

5

دكتر حميد بديعي

عمران

عضو اصلي

6

دكتر حميد بهبهاني

ترافيك

عضو اصلي

7

مهندس كاميار بيات‌ماكو

عمران

عضو اصلي

8

مهندس جعفر جعفري

عمران

عضو اصلي

9

مهندس علي حاج‌علي افضلي

برق

عضو اصلي

10

مهندس مهدي حق‌بين

نقشه‌برداري

عضو اصلي

11

دكتر سيمين حناچي

شهرسازي

عضو اصلي

12

دكتر مرتضي رئيسي دهكردي

عمران

عضو اصلي

13

مهندس محمد سعيدي‌كيا

عمران

عضو اصلي

14

مهندس حسين صالحي

مكانيك

عضو اصلي

15

مهندس عزت‌اله فيلي

عمران

عضو اصلي

16

دكتر منصور قلعه‌نوي

عمران

عضو اصلي

17

مهندس مهدي مجابي

معماري

عضو اصلي

18

مهندس موسي مرادياني

برق

عضو اصلي

19

دكتر شهريار مشيري

معماري

عضو اصلي

20

مهندس محمد مصطفوي

مكانيك

عضو اصلي

21

مهندس محمدكاظم معين‌زاده

معماري

عضو اصلي

22

مهندس محمدحسين مقيمي

عمران

عضو اصلي

23

دكتر سيدهاشم موسوي

عمران

عضو اصلي

24

مهندس عبداله مولوي

معماري

عضو اصلي

25

مهندس عباس هلاكوئي

برق

عضو اصلي

26

مهندس نادر پروانه

نقشه‌برداري

عضو علي‌البدل

27

مهندس ناصر ثبات ثاني

معماري

عضو علي‌البدل

28

مهندس مرتضي سيف‌زاده

برق

عضو علي‌البدل

29

مهندس وحيد شايسته‌نيك

ترافيك

عضو علي‌البدل

30

مهندس حسينعلي فلاحتيان مهرجردي

شهرسازي

عضو علي‌البدل

31

مهندس محمدجواد نخعي

مكانيك

عضو علي‌البدل

32

مهندس مجتبي نيك‌كردار

عمران

عضو علي‌البدل

http://www.irceo.org/About/About.htm

هیات عموميبه منظور هماهنگي در امور سازمان هاي استان ، هيات عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان از كليه اعضاي اصلي هيات مديره سازمان هاي استان در سطح كشور تشكيل مي شود كه در تيرماه هر سال يك اجلاس و در طول سال و به تعداد لازم اجلاس فوق العاده خواهد داشت .
وظايف و اختيارات هيات عمومي به شرح زير است :
الف ـ انتخاب افراد واجد شرايط عضويت در شوراي مركزي به ميزان حداقل دو برابر تعداد مورد  نياز در هر رشته ( با قيد اصلي و علي البدل ) جهت معرفي به وزير مسكن و شهرسازي ، براي انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل شوراي ياد شده از ميان آنها .
ب ـ استماع گزارش سالانه شوراي مركزي .
ج ـ تصويب خط مشي هاي عمومي پيشنهاد شوراي مركزي .
د ـ حصول اطلاع از فعاليت ها ، وضعيت و مشكلات سازمان هاي استان و ارائه طريق به آنها .

سابقه قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در ايران1352 : تصويب قانون نظام معماري وساختمان
1356 : تصويب اصلاحيه قانون نظام معماري و ساختمان
1371 : تصويب قانون نظام مهندسي ساختمان ( آزمايشي )
1374 : تصويب قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان كه در حال حاضر جاري و ملاك عمل مي باشد,  در تاريخ 22/ 12/ 1374 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و پس از تائيد شوراي نگهبان رسميت يافت و در تاريخ 9/1/ 1375 براي اجرا ابلاغ شد .

اين قانون داراي 6 فصل ، 42 ماده و 21 تبصره است . فصول آن بشرح زير است :
فصل اول : كليات ، اهداف ، خط مشي ( 4 ماده )
فصل دوم : اركان ، وظايف و اختيارات سازمان نظام مهندسي ساختمان ( 23 ماده )
فصل سوم : امور كاردان ها و صنوف ساختماني ( 2 ماده )
فصل چهارم : مقررات فني و كنترل ساختمان ( 6 ماده )
فصل پنجم : آموزش و ترويج ( 1 ماده )
فصل ششم : متفرقه ( 6 ماده )

آيين نامه اجرايي اين قانون در تاريخ 17/11/1375 به تصويب هيات وزيران رسيد و در تاريخ 28/11/ 1375به وزارت مسكن و شهرسازي ابلاغ شد .
اين آيين نامه داراي 124 ماده مي باشد .


د ـ حل و فصل اختلافات بين اركان داخلي سازمان هاي استان يا بين سازمان هاي استان با يكديگر يا بين اعضاي سازمان هاي استان با سازمان خود از طريق داوري .
هـ ـ همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در امر نظارت بر عملكرد سازمان هاي استان و اصلاح خط مشي آن سازمان ها از طريق مذاكره و ابلاغ دستورالعمل ها .
و ـ همكاري با مراكز تحقيقاتي و علمي و آموزشي و ارائه مشورت هاي لازم در زمينه تهيه مواد درسي و محتواي آموزش علوم و فنون مهندسي در سطوح مختلف به وزارت خانه هاي آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي .
ز ـ همكاري با وزارت مسكن وشهرسازي و ساير دستگاه هاي اجرايي در زمينه تدوين مقررات ملي ساختمان و ترويج و كنترل اجراي آن و تهيه شناسنامه فني و ملكي ساختمان ها و برگزاري مسابقات حرفه اي و تخصصي .
ح ـ همكاري با وزارت كار و امور اجتماعي در زمينه ارتقاي سطح مهارت كارگران ، هر شاغل در بخش هاي ساختماني و شهرسازي و تعيين استاندارد مهارت و كنترل آن .
ط ـ تلاش براي جلب مشارکت و تشويق به سرمايه گذاري اشخاص و موسسات در
طرح هاي مسكن و تاسيسات و مستحدثات عمراني عالم المنفعه و همكاري با دستگاه هاي اجرايي در ارتقاي كيفيت اينگونه طرح ها .
ي ـ جمع آوري كمك هاي داخلي و بين المللي براي كمك به دستگاه هاي مسوول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غيرمترقبه .
ك ـ همكاري در برگزاري آزمون هاي تخصصي مهندسي ، كار دانان فني و كارگران ، ماهر و آموزش هاي تكميلي براي بهنگام نگاه داشتن دانش فني ، همچنين شناسايي و تدارك فرصت هاي كارآموزي و معرفي به دانشگاه ها .
ل ـ حمايت اجتماعي از اعضاي سازمان هاي استان و دفاع از حيثيت و حقوق حقه آنها و دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف كنندگان محصولات ، توليدات و خدمات مهندسي در بخش هاي ساختمان ، عمران و شهرسازي .
م ـ مشاركت در برگزاري كنفرانس ها و گردهمايي هاي تخصصي در داخل كشور و در سطح بين المللي .
ن ـ ارائه گزارش عملكرد به هيات عمومي و وزير مسكن و شهرسازي
س ـ ارائه نظرات مشورتي سازمان نظام مهندسي ساختمان به دولت و دستگاه هاي اجرايي در زمينه برنامه هاي توسعه و طرح هاي بزرگ ساختماني ، عمراني و شهرسازي حسب درخواست دستگاه هاي مربوط .
انجام وظايف شوراي مركزي در سطح كشور ، مانع از اقدام هيات مديره سازمان هاي استان در زمينه برخي از وظايف فوق كه در مقابل استاني قابل انجام باشد ، نخواهد بود .

http://www.irceo.org/About/About.htm